Detoksikacija

Mini-radionica

Cilj radionice je obrazovanje!
Predstavljeni su osnovni koncepti potrebni za razumijevanje bolesti i
osposobljavanje polaznika za samopomoć.

Detoksikacija

više

Alergije

Mini-radionica


Cilj radionice je obrazovanje!
Predstavljeni su osnovni koncepti potrebni za razumijevanje bolesti i
osposobljavanje polaznika za samopomoć.

Alergije


više

Frolova disalica

Mini-radionica

Cilj radionice je obrazovanje!
Predstavljeni su osnovni koncepti potrebni za razumijevanje bolesti i
osposobljavanje polaznika za samopomoć.


Frolova disalica 

više

Tumorske bolesti

Mini-radionica

Cilj radionice je obrazovanje!
Predstavljeni su osnovni koncepti potrebni za razumijevanje bolesti i
osposobljavanje polaznika za samopomoć.


Tumorske bolesti


više

Zdrava prehrana

Mini-radionica

Cilj radionice je obrazovanje!
Predstavljeni su osnovni koncepti potrebni za razumijevanje bolesti i
osposobljavanje polaznika za samopomoć.

Zdrava prehrana

više

Klinike u Njemačkoj

Mini-radionica

Cilj radionice je obrazovanje!
Predstavljeni su osnovni koncepti potrebni za razumijevanje bolesti i
osposobljavanje polaznika za samopomoć.

Klinike u Njemačkoj, metode, reference, cijene i dr.

više

Mikroskopija krvi u tamnom polju

Radionica – Mikroskopija krvi u tamnom polju
Cilj radionice je obrazovanje!
Predstavljeni su osnovni koncepti potrebni za razumijevanje zdravlja i bolesti, poremećaji unutrašnjeg miljea, osposobljavanje polaznika za samostalni dijagnostički radviše

Deep tissue

RADIONICA

u 6  tematskih blokova / 6 subota
datum:
ovisno o prijavama i mogućnostima polaznika

vrijeme: od 10,00 - 17,00hviše