Mikroskopija krvi u tamnom polju

Radionica – Mikroskopija krvi u tamnom polju
Cilj radionice je obrazovanje!
Predstavljeni su osnovni koncepti potrebni za razumijevanje zdravlja i bolesti, poremećaji unutrašnjeg miljea, osposobljavanje polaznika za samostalni dijagnostički radviše