Klinike u Njemačkoj

Mini-radionica

Cilj radionice je obrazovanje!
Predstavljeni su osnovni koncepti potrebni za razumijevanje bolesti i
osposobljavanje polaznika za samopomoć.

Klinike u Njemačkoj, metode, reference, cijene i dr.

više