Mikroskopija u tamnom polju

mikroskopija u tamnom polju (vitalna krv)
engl. Darkfield microscopy, njem. Dunkelfeld Mikroskopie
Mikroskopija vitalne krvi u tamnom polju je jednostavna optička metoda kojom se promatraju
i analiziraju razne promjene koje nastaju starenjem krvi.


više